Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO)

Webex wspiera RODO poprzez ochronę i poszanowanie danych osobowych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Cisco i RODO .

Ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA)

Webex może być używany w środowisku opieki zdrowotnej zgodnym z potrzebami klientów w zakresie zgodności z HIPAA.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ochrona danych Webex Healthcare.

Norma ISO/IEC 27001

Webex posiada certyfikat ISO/IEC 27001:2013.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Cisco Webex Security .