Можете да вдигнете ръка в стандартна среща на Webex App или събрание на Webex App Personal Room само когато видите до името си в списъка с участници. Заключването показва, че хостът или cohost са ви заглушили и не ви е позволено да се откачате без разрешение.

Ако сте домакин или cohost, можете да вдигнете ръка, когато сте заглушени или незасегната.

По време на събрание кликнете върху Вдигната ръка Повишаване на ръката.

До името ви в списъка с участници се появява вдигната ръка Вдигната ръка .

Ако домакинът ви позволи да говорите, получавате подкана да се размутирате.

Включете звука си

За да спуснете ръката си, кликнете върху Долна ръка.

По време на събрание отидете в списъка с хора и след това докоснете Повишаване на ръката.

Вдигната ръка се появява до името ви в списъка с хора, което показва на домакина, че искате да говорите.

Ако домакинът ви позволи да говорите, получавате подкана да се размутирате.

За да спуснете ръката си, отидете в списъка с хора и след това докоснете Долна ръка.