Možete da podignete ruku na standardnom Webex App sastanku ili webex App Personal Room sastanku samo kada vidite pored svog imena na listi učesnika. Brava ukazuje na to da vas je domaćin ili kohost prigušio i da vam nije dozvoljeno da se odmičete bez dozvole.

Ako ste domaćin ili kohost, možete da podignete ruku kada ste prigušeni ili neugaženi.

Tokom sastanka kliknite na dugme Podigni Podignuta ruka ruku.

Pored vašeg imena na Podignuta ruka listi učesnika pojavljuje se podignuta ruka.

Ako vam domaćin dozvoli da govorite, od vas će biti zatraženo da se omamite.

Ponovo uključite svoj zvuk

Kliknite na dugme "Donji deo ruke" da biste spustili ruku.

Tokom sastanka idite na listu ljudi , a zatim dodirnite "Podigni ruku".

Podignuta ruka se pojavljuje pored vašeg imena na listi osoba, što ukazuje domaćinu da želite da govorite.

Ako vam domaćin dozvoli da govorite, od vas će biti zatraženo da se omamite.

Da biste spustili ruku, idite na listu osoba , a zatim dodirnite "Donja ruka".