Du kan endast räcka upp handen under ett vanligt Webex-appmöte eller ett möte i ett personligt rum i Webex-appen när du ser bredvid ditt namn i mötesdeltagarnas lista. Låsningen indikerar att värden eller cohost har avstängt ditt ljud och att du inte har tillstånd att slå på ljudet själv utan behörighet.

Om du är värd eller cohost kan du räcka upp handen när ljudet är på eller av.

Klicka på Höj hand under Uppräckt hand ett möte.

En uppr?tt Uppräckt hand hand visas bredvid ditt namn i deltagarlistan.

Om värden tillåter dig att tala uppmanas du att slå på ditt ljud.

Slå på ljudet för dig själv

Klicka på Ta ner hand om du vill ta ner handen.

Under ett möte går du till kontaktlistan och knackar sedan på Höj hand.

En uppr? tt hand visas bredvid ditt namn i kontaktlistan och visar för värden som du vill ha ordet.

Om värden tillåter dig att tala uppmanas du att slå på ditt ljud.

För att ta ner handen går du till kontaktlistan och knackar sedan på Ta ner hand.