Ruku můžete zvednout při standardní schůzce aplikace Webex nebo na schůzce v osobní místnosti aplikace Webex pouze tehdy , když v seznamu účastníků vidíte vedle svého jména. Zámek označuje, že vás hostitel nebo spoluhostitel ztlumil a bez povolení se nesmíte ztlumit.

Pokud jsi hostitel nebo spoluhostitel, můžeš zvednout ruku, když jsi ztlumený nebo neztlumený.

Během schůzky klikněte na Zvednuté ruce Zvedněte ruku.

Zvednutá ruka Zvednuté ruce se zobrazí vedle vašeho jména v seznamu účastníků.

Pokud ti hostitel dovolí mluvit, zobrazí se výzva, abys zrušil ztlumení.

Zrušte své ztlumení

Chcete-li snížit ruku, klikněte na Dolní ruka.

Během schůzky přejděte na seznam osob a klepněte na Zvedněte ruku.

Vedle vašeho jména se v seznamu osob objeví zvednutá ruka , která hostiteli oznámí, že chceš mluvit.

Pokud ti hostitel dovolí mluvit, zobrazí se výzva, abys zrušil ztlumení.

Pokud chcete snížit ruku, přejděte na seznam lidí a klepněte na Dolní ruka.