Możesz podnieść rękę na standardowym spotkaniu Webex App lub spotkaniu Webex App Personal Room tylko wtedy, gdy widzisz obok swojego imienia i nazwiska na liście uczestników. Blokada wskazuje, że host lub współgospodarz wyciszył Cię i nie możesz wyłączyć wyciszenia bez pozwolenia.

Jeśli jesteś gospodarzem lub współgospodarzem, możesz podnieść rękę, gdy jesteś wyciszony lub niewyciszony.

Podczas spotkania kliknij przycisk Uniesiona ręka Podnieś rękę.

Podniesiona ręka Uniesiona ręka pojawi się obok Twojego imienia i nazwiska na liście uczestników.

Jeśli gospodarz pozwala Ci mówić, zostanie wyświetlony monit o wyłączenie wyciszenia.

Wyłącz wyciszenie siebie

Aby opuścić rękę, kliknij przycisk Dolna ręka.

Podczas spotkania przejdź do listy osób , a następnie naciśnij pozycję Podnieś rękę.

Obok Twojego imienia i nazwiska na liście osób pojawi się podniesiona ręka , wskazująca gospodarzowi, że chcesz mówić.

Jeśli gospodarz pozwala Ci mówić, zostanie wyświetlony monit o wyłączenie wyciszenia.

Aby opuścić dłoń, przejdź do listy osób , a następnie naciśnij pozycję Dolna ręka.