Разрешаване на уебекс управление на сайта за всички клиенти

Тази настройка е изключена по подразбиране и никакви клиенти не могат да управляват Webex сайт.

1

От партньорския изглед в https:/ / admin.webex.com , отидете наНастройки , и превъртете надолу до секцията Webex.

2

Поставете отметка в квадратчето Разреши на клиентите да управляват сайтовете на Cisco Webex Meetings.

Разрешаване на уебекс управление на сайта за конкретен клиент

Преди да започнете

Трябва да деактивирате глобалната настройка за управление на webex сайта, ако искате да включите управлението на Webex сайта за отделни клиенти.

1

От партньорския изглед в https:/ / admin.webex.com, отидете на Клиенти , и изберете клиент.

2

Под секцията Настройки на събрание включете превключвателя до Разрешаване на клиенти за управление на сайтове.