Povolit správu webu Webex pro všechny zákazníky

Toto nastavení je ve výchozím nastavení vypnuto a žádný zákazník nemůže spravovat web Webex.

1

Z partnerského zobrazení v https:/ / admin.webex.compřejděte do Nastavení a přejděte dolů do sekce Webex.

2

Zaškrtněte políčko Povolit zákazníkům spravovat weby Cisco Webex Meetings.

Povolení správy webu Webex pro konkrétního zákazníka

Než začnete

Chcete-li zapnout správu webu Webex pro jednotlivé zákazníky, musíte zakázat globální nastavení správy webu Webex.

1

Z partnerského pohledu v https:/ / admin.webex.compřejděte na Zákazníci a vybertezákazníka.

2

V části Nastavení schůzek zapněte přepínač vedle možnost Povolit zákazníkům spravovat weby.