Omogući upravljanje Webex lokacijom za sve klijente

Ova postavka je podrazumevano isključena i nijedan klijent ne može da upravlja Webex lokacijom.

1

Iz prikaza partnera u programu https:/ / admin.webex.com, idite na Podešavanja i pomerite se nadole do Webex odeljka.

2

Proverite izbor u polju za potvrdu Dozvoli klijentima da upravljaju lokacijama Cisco Webex sastanaka.

Omogućavanje upravljanja Webex lokacijom za određenog kupca

Pre nego što počneš

Morate da onemogućite postavku upravljanja globalnom Webex lokacijom ako želite da uključite upravljanje Webex lokacijom za pojedinačne klijente.

1

Iz prikaza partnera u programu https:/ / admin.webex.com, idite na opciju"Kupci" i izaberite kupca.

2

U odeljku Postavke sastanka uključite prekidač pored da biste dozvolili klijentima da upravljaju lokacijama.