Włącz zarządzanie witryną Webex dla wszystkich klientów

To ustawienie jest domyślnie wyłączone i żaden klient nie może zarządzać witryną Webex.

1

Z widoku partnera w https:/ / admin.webex.comprzejdź do Ustawień i przewiń w dół do sekcji Webex.

2

Zaznacz pole wyboru Zezwalaj klientom na zarządzanie witrynami Cisco Webex Meetings.

Włącz zarządzanie witryną Webex dla określonego klienta

Przed rozpoczęciem

Musisz wyłączyć globalne ustawienie zarządzania witryną Webex, jeśli chcesz włączyć zarządzanie witrynami Webex dla poszczególnych klientów.

1

Z widoku partnera w https:/ / admin.webex.comprzejdź do Pozycji Klienci i wybierzodbiorcę.

2

W sekcji Ustawienia spotkania włącz przełącznik obok pozycji Zezwalaj klientom na zarządzanie witrynami.