Aktivera Webex webbplats hantering för alla kunder

Den här inställningen är inaktive rad som standard och inga kunder kan hantera en Webex webbplats.

1

Från partner visningen i https:/admin.Webex.comgår du till inställningaroch bläddrar ner till avsnittet Webex .

2

Markera kryss rutan Tillåt kunder att hantera Cisco Webex Meetings platser .

Aktivera Webex webbplats hantering för en specifik kund

Innan du börjar

Du måste inaktivera den globala Webex webbplats hanterings inställningen om du vill stänga av Webex webbplats hantering för enskilda kunder.

1

Från partner visningen i https:/admin.Webex.com, går du till kunderoch väljer en kund.

2

I avsnittet Mötes inställningar aktiverar du växeln bredvid Tillåt kunder att hantera webbplatser.