Задръжте курсора на мишката върху съобщението си и щракнете Още действия , след което щракнете Изтриване на съобщение . Ако сте изпратили съобщение и файл, щракнете Изтриване на съобщение ще изтрие и двете.


 

Ще видите опцията за изтриване на съобщения и файлове на други хора, ако сте модератор на пространството.

Натиснете продължително съобщението или файла и докоснете Изтрийте.


 

Ще видите опцията за изтриване на съобщения и файлове на други хора, ако сте модератор на пространството.

Натиснете продължително съобщението или файла и докоснете Изтрийте .


 

Ще видите опцията за изтриване на съобщения и файлове на други хора, ако сте модератор на пространството.

Задръжте курсора на мишката върху вашето съобщение или задръжте курсора на мишката директно под вашия файл и щракнете Изтриване на съобщение . Ако сте изпратили съобщение и файл, щракнете Изтриване на съобщение да изтриете и двете.


 

Ще видите опцията за изтриване на съобщения и файлове на други хора, ако сте модератор на пространството.