Pređite pokazivačem preko poruke i kliknite na dugme " Više radnji", zatim kliknite na "Izbriši poruku". Ako ste poslali poruku i datoteku, klikom na Izbriši poruku izbrisaće se oba.


 

Opciju brisanja ćete videti na porukama i datotekama drugih osoba, ako ste moderator prostora.

Dugo pritisnite poruku ili datoteku i dodirnite Izbriši .


 

Opciju brisanja ćete videti na porukama i datotekama drugih osoba, ako ste moderator prostora.

Dugo pritisnite poruku ili datoteku i dodirnite Izbriši .


 

Opciju brisanja ćete videti na porukama i datotekama drugih osoba, ako ste moderator prostora.

Zadržite pokazivač iznad poruke ili zadržite pokazivač iznad datoteke i kliknite na " Izbriši poruku". Ako ste poslali poruku i datoteku, kliknite na "Izbriši poruku"da biste izbrisali oba.


 

Opciju brisanja ćete videti na porukama i datotekama drugih osoba, ako ste moderator prostora.