Zadržite pokazivač iznad svoje poruke i kliknite Više akcija , a zatim kliknite Izbriši poruku . Ako ste poslali poruku i datoteku, kliknite Izbriši poruku će izbrisati oba.


 

Vidjet ćete opciju brisanja na porukama i datotekama drugih ljudi, ako ste moderator prostora.

Dugo pritisnite poruku ili datoteku i dodirnite Izbriši.


 

Vidjet ćete opciju brisanja na porukama i datotekama drugih ljudi, ako ste moderator prostora.

Dugo pritisnite poruku ili datoteku i dodirnite Izbriši .


 

Vidjet ćete opciju brisanja na porukama i datotekama drugih ljudi, ako ste moderator prostora.

Zadržite pokazivač iznad svoje poruke ili zadržite pokazivač miša izravno ispod svoje datoteke i kliknite Izbriši poruku . Ako ste poslali poruku i datoteku, kliknite Izbriši poruku za brisanje oba.


 

Vidjet ćete opciju brisanja na porukama i datotekama drugih ljudi, ako ste moderator prostora.