Najedź kursorem na wiadomość i kliknij Więcej czynności , a następnie kliknij Usuń wiadomość . Jeśli wysłano wiadomość i plik, kliknięcie przycisku Usuń wiadomość spowoduje usunięcie obu.


 

Jeśli jesteś moderatorem obszaru, zobaczysz opcję usuwania przy wiadomościach i plikach innych osób.

Naciśnij i przytrzymaj wiadomość lub plik, a następnie dotknij Usuń.


 

Jeśli jesteś moderatorem obszaru, zobaczysz opcję usuwania w wiadomościach i plikach innych osób.

Naciśnij i przytrzymaj wiadomość lub plik, a następnie dotknij Usuń .


 

Jeśli jesteś moderatorem obszaru, zobaczysz opcję usuwania w wiadomościach i plikach innych osób.

Najedź kursorem na wiadomość lub bezpośrednio pod plikiem i kliknij Usuń wiadomość . Jeśli wysłano wiadomość i plik, kliknij Usuń wiadomość aby usunąć oba.


 

Jeśli jesteś moderatorem obszaru, zobaczysz opcję usuwania w wiadomościach i plikach innych osób.