Когато е активирано, хората могат да чакат във фоайето, за да се присъединят към заключени срещи на Webex от Webex Teams. Лобито е активирано по подразбиране.
1

Влезте в Webex администрация на сайта и отидете на Общи настройки на сайта > Опции и превъртете до Опции за заседателна зала за сътрудничество в облак .

2

Проверете Позволете на потребителите на Webex Teams да чакат във фоайето за заключена среща .