Omogući lobby Access za Cisco Webex Teams korisnike koji se pridružuju Cisco Webex sastancima

Administratori Cisco Webex lokacije mogu da uključe ili isključe webex Teams lobi za planirane sastanke.

Kada je omogućeno, ljudi mogu da sačekaju u holu da se pridruže zaključanim Webexsastancima iz Cisco Webex Teams. Predvorje je podrazumevano omogućeno.

    1Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opcije "Uobičajene postavke lokacije> opcije i pomerite se do opcija sala za sastanke u oblaku.
    2Proverite dozvoli korisnicima Webex Teams-a da čekaju u holu za zaključani sastanak.
    Da li je ovaj članak bio koristan?