Kada je omogućeno, osobe mogu da čekaju u čekaonici da bi se pridružile zaključanom Webex sastanku iz Webex Teams-a. Čekaonice su podrazumevano omogućeno.
1

Prijavite se u Webex i administracija lokacije idite na opciju "Uobičajene postavke lokacije" > opcije i listajte do opcija za meeting Room za saradnju u oblaku.

2

Označite "Dozvoli korisnicima aplikacije Webex Teams da čekaju u čekaonici za zaključani sastanak" .