Włączanie dostępu do poczekalni dla użytkowników Cisco Webex Teams dołączających do spotkań Cisco Webex

Administratorzy witryn Cisco Webex mogą włączać i wyłączać lobby Webex Teams dla zaplanowanych spotkań.

Po włączeniu tej opcji użytkownicy mogą czekać w poczekalni, aby dołączyć do zablokowanych spotkań Webex z Cisco Webex Teams. Poczekalnia jest domyślnie włączona.

    1Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Sekcji Typowe ustawienia witryny > Opcje i przewiń do pozycji Opcje pokoju konferencyjnego Współpraca wchmurze.
    2Zaznacz opcję Zezwalaj użytkownikom Webex Teams na czekanie w poczekalni na zablokowanespotkanie.

    Czy ten artykuł był pomocny?