Po włączeniu tej opcji osoby mogą czekać w poczekalni, aby dołączyć do zablokowanych spotkań Webex z aplikacji Webex Teams. Lobby jest domyślnie włączone.
1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Wspólne ustawienia witryny > Opcje i przewiń do opcji Cloud Collaboration Meeting Room .

2

Sprawdź Zezwól użytkownikom Webex Teams na oczekiwanie w poczekalni na zablokowane spotkanie .