När funktionen är aktive rad kan personer vänta i lobbyn för att delta i låsta WebEx möten från Cisco Webex team. Lobbyn är aktive rad som standard.

1

Logga in för att WebEx Webbplatsalternativ och gå till allmänna webbplats inställningar > Alternativ och bläddra till alternativen för Cloud mötesrum församarbete.

2

Markera Tillåt WebEx Teams-användare att vänta i lobbyn för ett låst möte.