• Можете да редактирате и изтривате приложения, които вече са в списъка ви.

  • Всички уеб приложения, конфигурирани в Control Hub или в редактора на разширения за потребителски интерфейс, се виждат в списъка с уеб приложения под Външно управлявани уеб приложения, но не е възможно да ги редактирате или изтриете от устройството.

  • Добавянето на уеб приложения не е възможно на DX70 и DX80 устройства.

  • Уеб приложенията не се поддържат на устройства в придружаващ режим.

За да добавите уеб приложение от менюто с настройки:

1

Докоснете или плъзнете бързо от дясната страна на екрана на устройството, за да отворите контролния панел. След това докоснете Настройки на устройството .

2

Превъртете до и изберете Управление на уеб приложения .

3

Докоснете Добавяне Web App и в следващия екран въведете името и URL адреса. Ако искате приложението ви да се показва в контролите за повикване, както и в началния екран, превключете настройката.


4

Докоснете отметката в десния ъгъл, за да завършите.

Споделяне на уеб приложение, когато сте в разговор

Когато сте в повикване, плъзнете нагоре на началния екран на устройството си, за да отворите превключвателя на задачите, и докоснете бутона на уеб приложението, за да отворите приложението. Докоснете Споделяне, за да споделите приложението по време на повикване.

Уеб приложението е видимо автоматично за всички участници в повикването.