Veb aplikacije nisu dostupne na DX70 i DX80.

  1. Kada ste u toku poziva, prevucite na gore na početnom ekranu svog uređaja da biste otvorili prebacivač zadatka i dodirnite dugme veb aplikacije da biste otvorili aplikaciju. Dodirnite Podeli da biste podelili aplikaciju u pozivu.  2. Veb aplikacija je vidljiva automatski za sve učesnike u pozivu.