• Možete uređivati ​​i brisati aplikacije koje su već na vašem popisu.

  • Sve web-aplikacije konfigurirane na Control Hub-u ili u uređivaču proširenja korisničkog sučelja vidljive su na popisu web-aplikacija pod Web-aplikacije kojima se upravlja izvana, ali ih nije moguće uređivati ​​ili brisati s uređaja.

  • Dodavanje web aplikacija nije moguće na DX70 i DX80 uređajima.

  • Web-aplikacije nisu podržane na uređajima u usporednom načinu rada.

Za dodavanje web-aplikacije iz izbornika postavki:

1

Dodirnite Ili prijeđite prstom s desne strane zaslona vašeg uređaja da biste otvorili upravljačku ploču. Zatim dodirnite Postavke uređaja .

2

Pomaknite se do i odaberite Upravljanje web aplikacijama .

3

Dodirnite Dodaj Web App i na sljedećem ekranu unesite ime i URL. Ako želite da se vaša aplikacija prikazuje u kontrolama poziva kao i na početnom zaslonu, uključite tu postavku.


4

Dodirnite kvačicu u desnom kutu za završetak.

Dijelite web-aplikaciju dok sudjelujete u pozivu

Kada ste u pozivu, prijeđite prstom prema gore na početnom zaslonu uređaja kako biste otvorili prebacivač zadataka i dodirnite gumb web-aplikacije da biste aplikaciju otvorili. Dodirnite Dijeli da biste dijelili aplikaciju u pozivu.

Web-aplikacija automatski je vidljiva svim sudionicima u pozivu.