Web-aplikacije nisu dostupne na DX70 i DX80.

  1. Kada ste u pozivu, prijeđite prstom prema gore na početnom zaslonu uređaja kako biste otvorili prebacivač zadataka i dodirnite gumb web-aplikacije da biste aplikaciju otvorili. Dodirnite Dijeli da biste dijelili aplikaciju u pozivu.  2. Web-aplikacija automatski je vidljiva svim sudionicima u pozivu.