Když právě voláte, potáhněte prstem nahoru, abyste otevřeli přepínač úlohy a klepnutím na tlačítko webové aplikace aplikaci otevřete. Chcete-li aplikaci sdílet, klepněte na tlačítko sdílet.Webová aplikace se automaticky zobrazí všem účastníkům.

1

Během hovoru klepněte na tlačítko Domů.

2

Vyberte webovou aplikaci, kterou chcete sdílet. Webová aplikace se automaticky zobrazí všem účastníkům.


Webové aplikace nejsou k dispozici na DX70 a DX80.

Když voláte, klepněte na libovolné místo na obrazovce a vyberte webovou aplikaci, kterou chcete sdílet. Webová aplikace se automaticky zobrazí všem účastníkům.