Webové aplikace nejsou dostupné v zařízeních DX70 a DX80.

  1. Během hovoru otevřete přejetím prstem nahoru na domovské obrazovce zařízení přepínač úkolů. Klepnutím na tlačítko webové aplikace otevřete aplikaci. Pokud chcete sdílet aplikaci během hovoru, klepněte na možnost Sdílet.  2. Webová aplikace se automaticky zobrazí všem účastníkům v hovoru.