Når du er i en samtale, sveiper du opp for å åpne oppgave-Switcher og trykk på knappen nett app for å åpne appen. Trykk del for å dele appen i samtalen.Nettappen er synlig automatisk for alle deltakerne.

1

Når du er i en samtale, berører du startknappen.

2

Velg nettappen du ønsker å dele. Nettappen er synlig automatisk for alle deltakerne.


Web-apper er ikke tilgjengelige på DX70 og DX80.

Når du er i en samtale, berører du hvor som helst på skjermen og velger netappen du ønsker å dele. Nettappen er synlig automatisk for alle deltakerne.