• Du kan redigere og slette apper som allerede finnes i listen.

  • Alle nettapper som er konfigurert på Control Hub eller i redigeringsprogrammet for UI-utvidelser, vises i webapplisten under Externally Managed Web Apps, men det er ikke mulig å redigere eller slette dem fra enheten.

  • Det er ikke mulig å legge til webapper på DX70- og DX80-enheter.

  • Nettapper støttes ikke på enheter i tilleggsmodus.

Slik legger du til en nettapp fra innstillingsmenyen:

1

Berøre på -knappen eller sveip fra høyre side av enhetens skjerm for å åpne kontrollpanelet. Trykk deretter på Enhetsinnstillinger .

2

Bla til og velg Administrer nettapper .

3

Trykk på Legg til Web App og skriv inn navnet og URL-adressen på det neste skjermbildet. Hvis du vil at appen skal vises i samtalekontrollene i tillegg til startskjermen, slår du på innstillingen.


4

Trykk på haken i høyre hjørne for å fullføre.

Dele en nettapp når du er i en samtale

Når du er i en samtale sveiper du opp på enhetens startskjerm for å åpne oppgavebytter og trykker på webapp-tasten for å åpne appen. Trykk på Del for å dele appen i samtale.

Web-appen er automatisk synlig for alle deltakere i samtalen.