Web-apper er ikke tilgjengelig på DX70 og DX80.

  1. Når du er i en samtale sveiper du opp på enhetens startskjerm for å åpne oppgavebytter og trykker på webapp-tasten for å åpne appen. Trykk på Del for å dele appen i samtale.  2. Web-appen er automatisk synlig for alle deltakere i samtalen.