Jabber Team Съобщения — Тази статия описва функции, които се отнасят само за Jabber Team Messaging.

В пространството отидете на Повече > Open регистър . Щракнете с десния бутон върху лицето, което искате да премахнете и изберете Премахване от пространство .

В пространството отидете > Показване/скриване на списъка с участници . Щракнете с контрол върху лицето, което искате да премахнете, и изберете Премахване от пространство .

В пространството докоснете името на пространството, изберете лицето, което искате да премахнете, и изберете Премахване от Интервал .

В пространството докоснете , изберете човека, който искате да премахнете, и изберете Премахване от космоса .