Jabber gruppe meldinger – denne artikkelen beskriver funksjoner som bare gjelder for Jabber team Messaging.

I spacet går du til mer > åpen oppstilling . Høyre klikk på personen du vil fjerne, og velg Fjern fra område .

I spacet går du til > Vis/Skjul deltaker liste . Hold nede CTRL og klikk på personen du vil fjerne, og velg Fjern fra område .

I området tapper du område navnet, velger personen du vil fjerne og velger Fjern fra plass .

I spacet trykker du på, velger personen du vil fjerne, og velger Fjern fra Space .