ג'אבר-העברת הודעות לצוות-מאמר זה מתאר תכונות החלות רק על העברת הודעות לצוות ג'אבר.

במרחב, עבור ליותר לוח פתוח > . לחצו לחיצה ימנית על האדם שברצונכם להסיר ובחרו ' הסר מהחלל '.

במרחב, לכו ל> הצג/הסתר רשימת משתתפים . Control ולחיצה על האדם שברצונך להסיר ולבחור להסיר מהחלל .

במרחב, הקש על שם הרווח, בחר את האדם שברצונך להסיר ובחר באפשרות הסר מהחלל .

במרחב, הקש על, בחר את האדם שברצונך להסיר ובחר ' הסר מהחלל '.