Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

W przestrzeni przejdź do Więcej, Otwórz harmonogram. Kliknij prawym przyciskiem myszy osobę, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz polecenie Usuń z obszaru .

W obszarze wybierz > Pokaż/ukryj listę uczestników. Kliknij osobę, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz polecenie Usuń z obszaru .

W przestrzeni kliknij nazwę obszaru, wybierz osobę, którą chcesz usunąć, i wybierz Usuń z obszaru .

W obszarze dotknij , wybierz osobę, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję Usuń z obszaru.