Добавяне на етикети към въпросите ви

Slido е наличен в Webex срещи. Можете да използвате Slido в планове за до 10 000 потребители в Webex Webinars на версия 41.9 и по-нови сайтове. Слидо анкети са достъпни за до 10 000 присъстващи, докато викторини са на разположение за до 5000 потребители.

Преди да започнете

Уверете се, че сте включили функцията q&A в Slido.

1

По време на събрание или webinarотидете в раздела Q&A в Слидо.

2

Намерете въпросите и щракнете върху Добавяне на етикет > Добавяне на етикет . Добавяне на етикет

3

Въведете име за етикета и щракнете върху Отметка.

Ако трябва да редактирате или изтриете етикет, щракнете върху етикета и щракнете върху Редактиране.

4

(По избор) Щракнете върху етикета и щракнете, Разрешаване на етикет за участниците за да разрешите етикетите за участниците.

След това помолете участниците си да посочат към коя тема се отнася въпросът им, като добавите етикет към нея.

След като вие и вашите участници добавите етикети към въпроси, можете да филтрирате въпроси по етикет.