Dodavanje nalepnica na pitanja

Slido je dostupan na Webex sastancima na verziji 41.6 i novijoj lokaciji. Dostupan je i u Webex Events (novom) za planove sa kapacitetima do 5.000 licenci domaćina na verzijama 41.9 i novnijim lokacijama. Ova funkcija je dostupna u nezavisnom ciklusu izdavanja. Proverite status.webex.com/maintenance biste videli kada će biti dostupan na vašem sajtu. Da biste pronašli verziju koju koristite, pogledajte članak Pronalaženje broja verzije Webex sastanaka.

Pre nego što počneš

Uverite se da ste uključili Q&A funkciju uslidu.

1

Tokom sastanka ili događaja idite na Q&A karticu u Slidu.

2

Pronađite pitanja i kliknite na dugme Dodaj > Dodaj oznaku Dodaj oznaku.

3

Unesite ime za oznaku i kliknite Potvrdni znakna dugme .

Ako je potrebno da uredite ili izbrišete oznaku, kliknite na oznaku i izaberite Uredistavku .

4

(Opcionalno) Kliknite na oznaku i Omogući oznaku za učesnike kliknite da biste omogućili oznake za učesnike.

Zatim zamolite učesnike da naznači na koju temu se njihovo pitanje odnosi dodavanjem etikete u njega.

Nakon što vi i vaši učesnici dodate oznake na pitanja, pitanja možete filtrirati po nalepnici.