Dodavanje nalepnica na pitanja

Slido je dostupan na Webex sastancima. Slido možete koristiti u planovima za do 10.000 korisnika webex Webinarsna verzijama 41.9 i kasnijim lokacijama. Klizne ankete dostupne su za do 10.000 prisutnih, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 korisnika.

Pre nego što počneš

Uverite se da ste uključili Q&A funkciju u Slidu.

1

Tokom sastanka ili vebinara, idite na Q&A karticu u Slidu.

2

Pronađite pitanja i kliknite na dugme Dodaj > Dodaj oznaku . Dodaj oznaku

3

Unesite ime za oznaku i kliknite na dugme Znak za potvrdu.

Ako je potrebno da uredite ili izbrišete oznaku, kliknite na oznaku i izaberite Uredistavku .

4

(Opcionalno) Kliknite na oznaku i kliknite Omogući oznaku za učesnike da biste omogućili oznake za učesnike.

Zatim zamolite učesnike da naznači na koju temu se njihovo pitanje odnosi dodavanjem etikete u njega.

Nakon što vi i vaši učesnici dodate oznake na pitanja, pitanja možete filtrirati po nalepnici.