Slido je dostupan na Webex Meetings i Webex Webinars. Možete da koristite Slido u verziji Webex Meetings verziji 41.6 i novijim lokacijama, Webex Webinars na verzijama 41.9 i novijim lokacijama. Slido ankete Pitanja i odgovori na vebinarima dostupne su za do 10.000 učesnika, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 učesnika.

1

Tokom sastanka ili vebinara idite na Pitanja i odgovori u Slido.

2

Pređite pokazivačem preko izabranog pitanja, kliknite na ⋯ > Oznake

3

Unesite ime za oznaku i kliknite na " Kreiraj novu oznaku " ili koristite postojeću.

Ako je potrebno da izbrišete oznaku, kliknite na ikonu regala pored oznake.

4

(Opcionalno) Možete da omogućite oznake za učesnike u slido.com.

Zatim zamolite učesnike da naznače na koju temu je u odnosu na njihovo pitanje dodavanjem oznake.

Nakon što vi i vaši učesnici dodate oznake pitanjima, pitanja možete da filtrirate po oznaci.