Labels toevoegen aan uw vragen

Ido is beschikbaar in de Webex Meetings. U kunt Video gebruiken in abonnementen voor maximaal 10.000 gebruikers in Webex Webinarsop sites van versie 41.9 en hoger . Enquêêten met deelnemers zijn beschikbaar voor maximaal 10.000 deelnemers, terwijl quizzen beschikbaar zijn voor maximaal 5000 gebruikers.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u de functie voor vraag en antwoord hebt ingeschakeld inIdo.

1

Tijdens een vergadering of webinargaat u naar het vraag en antwoord de vergadering inIdo.

2

Zoek de vragen en klik op Label toevoegen >Label toevoegen. Label toevoegen

3

Voer een naam voor het label in en klik op Vinkje.

Als u een label moet bewerken of verwijderen, klikt u op het label en klikt u op Bewerken.

4

(Optioneel) Klik op het label en klik om Label voor deelnemers inschakelen de labels voor deelnemers in te stellen.

Vraag uw deelnemers vervolgens om aan te geven aan welk onderwerp hun vraag betrekking heeft door er een label aan toe te voegen.

Nadat u en uw deelnemers labels aan vragen hebben toevoegen, kunt u vragen filteren op label.