Lägg till etiketter till dina frågor

Slido finns tillgängligt Webex Meetings . Du kan använda Slido i planer för upp till 10 000 användare i Webex Webinarspå version 41.9 och senarewebbplatser. Slido-omröstningar är tillgängliga för upp till 10 000 deltagare medan frågesporter är tillgängliga för upp till 5 000 användare.

Innan du börjar

Se till att du har aktiverat Frågor och svar i Slido.

1

Under ett möte eller webinar, gå till Frågor och svar fliken i Slido.

2

Leta upp frågorna och klicka på Lägg till etikett > Lägg till etikett Lägg till etikett.

3

Ange ett namn på etiketten och klicka på Markera.

Om du vill redigera eller ta bort en etikett klickar du på etiketten och klickar på Redigera.

4

(Valfritt) Klicka på etiketten och klicka för Aktivera etikett för mötesdeltagare att aktivera etiketterna för mötesdeltagarna.

Sedan kan du be deltagarna ange vilket ämne frågan gäller genom att lägga till en etikett i frågan.

När du och dina deltagare har lagt till etiketter för frågor kan du filtrera frågor efter etikett.