Lägg till etiketter till dina frågor

Slido finns tillgängligt Cisco Webex Meetings version 41.6 och senare. Funktionen är tillgänglig i en oberoende versionsperiod. Kontrollera status.webex.com/maintenance om den kommer att finnas tillgänglig på din webbplats. Du hittar versionen Webex Meetings du använder i Hitta ditt Cisco Webex Meetingsversionsnummer.

Innan du börjar

Kontrollera att du har aktiverat funktionen Frågor och svar Slido.

1

Under ett möte går du till Frågor och svar i Slido.

2

Leta upp frågorna och klicka på Lägg till etikett för > Lägg till etikett Lägg till etikett.

3

Ange ett namn på etiketten och klicka på Markera.

Om du vill redigera eller ta bort en etikett klickar du på etiketten och klickar på Redigera.

4

(Valfritt) Klicka på etiketten och klicka Aktivera etikett för mötesdeltagare för att aktivera etiketterna för mötesdeltagarna.

Sedan kan du be deltagarna ange vilket ämne frågan gäller genom att lägga till en etikett i frågan.

När du och dina deltagare har lagt till etiketter för frågor kan du filtrera frågor efter etikett.