Dodawanie etykiet do pytań

Slido jest dostępne w Webex Meetings w wersji 41.6 i nowszych witrynach. Jest również dostępny w Webex Events (nowy) dla planów o pojemności do 5,000 licencji hosta w wersji 41.9 i nowszych witrynach. Ta funkcja jest dostępna w niezależnym cyklu wydawniczym. Sprawdź status.webex.com/maintenance, kiedy będzie ona dostępna w Twojej witrynie. Aby znaleźć używana wersję, zobacz Znajdowanie numeru wersji Webex Meetings.

Przed rozpoczęciem

Upewnij się, że funkcja pytań i odpowiedzi w Slido jest włączona.

1

Podczas spotkania lub wydarzenia przejdź do karty Pytania i odpowiedzi w Slido.

2

Znajdź pytania i kliknij Dodaj etykietę > Dodaj etykietę Dodaj etykietę.

3

Wprowadź nazwę etykiety i kliknij przycisk Znak wyboru.

Jeśli chcesz edytować lub usunąć etykietę, kliknij etykietę i kliknij pozycję Edytuj.

4

(Opcjonalnie) Kliknij etykietę i Włączanie etykiet dla uczestników kliknij, aby włączyć etykiety dla uczestników.

Następnie poproś uczestników, aby wskazali, którego tematu dotyczy ich pytanie, dodając do niego etykietę.

Gdy Ty i Twoi uczestnicy dodacie etykiety do pytań, możesz filtrować pytania według etykiet.