Slido jest dostępny w aplikacjach Webex Meetings i Webex Webinars. Możesz używać Slido w Webex Meetings w witrynach w wersji 41.6 i nowszych, a w Webex Webinars w witrynach w wersji 41.9 i nowszych. Slido Ankiety i pytania i odpowiedzi w webinariach są dostępne dla maksymalnie 10 000 uczestników, natomiast quizy są dostępne dla maksymalnie 5 000 uczestników.

1

Podczas spotkania lub webinarium przejdź do sekcji Pytania i odpowiedziSlido.

2

Najedź kursorem na wybrane pytanie, kliknij ikonę > Etykiety

3

Wprowadź nazwę etykiety i kliknij Utwórz nową etykietę lub użyj istniejącego.

Jeśli chcesz usunąć etykietę, kliknij ikonę kosza obok etykiety.

4

(Opcjonalnie) Możesz włączyć etykiety dla uczestników na stronie slido.com.

Następnie poproś uczestników, aby wskazali, którego tematu dotyczy ich pytanie, dodając do niego etykietę.

Po dodaniu etykiet do pytań możesz filtrować pytania według etykiet.