Dodawanie etykiet do pytań

Slido jest dostępne w Webex Meetings. Możesz używać Slido w planach dla maksymalnie 10 000 użytkowników w webinariach Webex w wersji 41.9 i nowszych witrynach. Ankiety Slido są dostępne dla maksymalnie 10 000 uczestników, a quizy są dostępne dla maksymalnie 5 000 użytkowników.

1

Podczas spotkania lub webinaruprzejdź do zakładki Pytania i odpowiedzi w Slido.

2

Znajdź pytania i kliknij Dodaj etykietę > Dodaj etykietę . Dodaj etykietę

3

Wprowadź nazwę etykiety i kliknij przycisk Znak wyboru.

Jeśli chcesz edytować lub usunąć etykietę, kliknij etykietę i kliknij pozycję Edytuj.

4

(Opcjonalnie) Kliknij etykietę i kliknij Włączanie etykiet dla uczestników , aby włączyć etykiety dla uczestników.

Następnie poproś uczestników, aby wskazali, którego tematu dotyczy ich pytanie, dodając do niego etykietę.

Gdy Ty i Twoi uczestnicy dodacie etykiety do pytań, możesz filtrować pytania według etykiet.