Преди да започнете

 • Гарантирайте, че сте инсталирали агента на Access Anywhere на отдалечения компютър.

 • Ако не сте първоначалният домакин на събрание, влезте във вашия Webex сайт, преди да се присъедините към събранието.


Ако на отдалечения компютър се изпълнява защитен с парола скрийнсейвър, вашата услуга за събрания автоматично я затваря, след като предоставите кода си за достъп или кода за преминаване.

Задача

Действие

Стартиране на отдалечено споделяне на компютър

 1. Изберете Споделяне > отдалечен компютър . Появява се диалоговият прозорец Достъп навсякъде.

 2. Под Отдалечени компютри изберете компютъра.

 3. Под Приложения изберете вашето приложение. Ако настроите отдалечения компютър, така че да имате достъп до целия му екран, опцията Съдържание се появява под Приложения .

 4. Изберете Свързване и завършване на метода на удостоверяване, или код за достъп, или телефонен код, сте избрали, когато настроите компютъра за Access Anywhere.

Споделяне на допълнителни приложения на споделен отдалечен компютър

 1. В панела за контроли на събрание изберете бутона със стрелка надолу и след това изберете Споделяне на отдалечено приложение .

 2. Изберете приложението и изберете OK .

След като изберете друго приложение за споделяне, всички предварително избрани приложения остават отворени.

Спиране на отдалеченото споделяне на компютъра

 1. За да се гарантира вашата поверителност и сигурността на отдалечения ви компютър:

  • Затворете всички приложения, които сте започнали по време на сесията за споделяне.

  • Задайте парола на скрийнсейвъра и задайте скрийнсейвъра да се показва след кратък период на неактивност-например, 1 минута.

  • Изключете компютъра, ако не планирате достъп до него отново дистанционно.

 2. В панела за контроли на събрание изберете Спиране на споделянето .

За да влезете, заключите или отключите отдалечения компютър

В панела за контроли на събрание изберете стрелката надолу и след това изберете Изпрати Ctrl+Alt+Del .