Než začnete

 • Ujistěte se, že jste na vzdáleném počítači nainstalovali agenta Access Anywhere.

 • Pokud nejste původním hostitelem schůzky, před připojením ke schůzce se přihlaste k webu Webex.


 

Pokud na vzdáleném počítači běží spořič obrazovky chráněný heslem, vaše služba schůzek jej po zadání přístupového kódu nebo předání kódu automaticky zavře.

Úkol

Akce

Spustit vzdálené sdílení počítače

 1. Vyberte možnost Sdílet > Vzdálený počítač . Zobrazí se dialogové okno Access Anywhere.

 2. V části Vzdálené počítače vyberte svůj počítač.

 3. V části Aplikace vyberte svou aplikaci. Pokud nastavíte vzdálený počítač tak, abyste měli přístup k celé jeho obrazovce, možnost Obsah se zobrazí v části Aplikace .

 4. Vyberte možnost Připojit a dokončete metodu ověřování (přístupový kód nebo telefonní kód), kterou jste zvolili při nastavování počítače pro aplikaci Access Anywhere.

Sdílení dalších aplikací ve sdíleném vzdáleném počítači

 1. Na panelu Ovládací prvky schůzky vyberte tlačítko se šipkou dolů a poté vyberte možnost Sdílet vzdálenou aplikaci .

 2. Vyberte aplikaci a zvolte OK .

Po zvolení jiné aplikace ke sdílení zůstanou všechny dříve vybrané aplikace otevřené.

Zastavit vzdálené sdílení počítače

 1. Pro zajištění vašeho soukromí a zabezpečení vzdáleného počítače:

  • Zavřete všechny aplikace, které jste zahájili během relace sdílení.

  • Zadejte heslo šetřiče obrazovky a nastavte šetřič obrazovky tak, aby se zobrazoval po krátké době nečinnosti, například po 1 minutě.

  • Pokud neplánujete vzdálený přístup, vypněte počítač.

 2. Na panelu Ovládací prvky schůzky vyberte možnost Zastavit sdílení .

Chcete-li se přihlásit, uzamknout nebo odemknout vzdálený počítač

Na panelu Ovládací prvky schůzky vyberte šipku dolů a poté zvolte Odeslat Ctrl+Alt+Del .