Voordat u begint

 • Zorg ervoor dat u de Access Anywhere-agent op de externe computer hebt geïnstalleerd.

 • Als u niet de oorspronkelijke host van de vergadering bent, meldt u zich aan bij uw Webex-site voordat u deelneemt aan de vergadering.


 

Als een schermbeveiliging met wachtwoordbeveiliging actief is op de externe computer, wordt uw vergaderingsservice automatisch beëindigd zodra u uw toegangscode opgeeft.

Taak

Actie

Het delen van een externe computer starten

 1. Selecteer Delen > Externe computer . Het dialoogvenster van Access Anywhere wordt weergegeven.

 2. Selecteer uw computer onder Externe computers.

 3. Selecteer onder Toepassingen uw toepassing. Als u de externe computer zo instelt dat u toegang hebt tot het volledige scherm, wordt de optie Inhoud weergegeven onder Toepassingen .

 4. Selecteer Verbinding maken en voltooi de verificatiemethode, ofwel toegangscode ofwel telefooncode, die u hebt gekozen wanneer u de computer instelt voor Access Anywhere.

Aanvullende toepassingen delen op een gedeelde externe computer

 1. Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen vergadering de pijl omlaag en selecteer vervolgens Externe toepassing delen .

 2. Selecteer de toepassing en selecteer OK .

Alle eerder geselecteerde toepassingen blijven geopend nadat u een volgende toepassing selecteert om te delen.

Het delen van een externe computer stoppen

 1. Ga als volgt te werk om uw privacy en de veiligheid van uw externe computer te garanderen:

  • Sluit alle toepassingen die u hebt geopend tijdens de deelsessie.

  • Geef een wachtwoord voor de schermbeveiliging op en stel de schermbeveiliging zo in dat deze na korte tijd wordt geactiveerd, bijvoorbeeld na 1 minuut.

  • Sluit de computer af als u niet van plan bent om deze weer extern te gebruiken.

 2. Selecteer Delen stoppen in het deelvenster Bedieningselementen vergadering.

Aanmelden bij de externe computer en de externe computer vergrendelen of ontgrendelen

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen vergadering de pijl omlaag en selecteer vervolgens Ctrl+Alt+Del verzenden .