Webex поддържа различни типове обаждания, които може да повлияят на получените известия.

Докато сте на активно телефонно обаждане, можете да задържите разговора, на който сте, и да отговорите на входящото обаждане.

Ако получите телефонно обаждане от някой, който използва Webex, ще видите това:

Ако получите телефонно обаждане от някой, който не използва Webex, ще видите това:

Webex поддържа различни типове обаждания, които може да повлияят на получените известия.

Докато сте на активно телефонно обаждане, можете да задържите разговора, на който сте, и да отговорите на входящото обаждане.

Можете да се върнете назад и напред между повикванията чрез Hold и Resume( Hold ) и Вижте опциите за задържане и възобновяване.

Webex поддържа различни типове обаждания, които може да повлияят на получените известия.

Докато сте на активно телефонно обаждане, можете да отговорите на друго входящо обаждане. Първоначалното повикване се поставя автоматично в изчакване.

Можете да се върнете назад и напред между повикванията, като използвате опцията Hold (Задържане).