Webexstödjer olika typer av samtal som kan påverka de aviseringar du får.

Under ett aktivt telefonsamtal kan du hålla samtalet du är på och svara på det inkommande samtalet.

Om du får ett telefonsamtal från någon som använder Webexser du följande:

Om du får ett telefonsamtal från någon som inte använder Webexser du följande:

Webexstödjer olika typer av samtal som kan påverka de aviseringar du får.

Under ett aktivt telefonsamtal kan du hålla samtalet du är på och svara på det inkommande samtalet.

Du kan gå fram och tillbaka mellan samtal med hjälp av Hold och Resume. Se alternativen Kvar och Återuppta.

Webexstödjer olika typer av samtal som kan påverka de aviseringar du får.

Under ett aktivt telefonsamtal kan du besvara ett annat inkommande samtal. Det ursprungliga samtalet omplaceras automatiskt.

Du kan gå fram och tillbaka mellan samtal med alternativet Vänta.