Webex podporuje různé typy volání, které mohou ovlivnit oznámení, která obdržíte.

Během aktivního telefonního hovoru můžete podržet hovor, který máte, a odpovědět na příchozí hovor.

Pokud vám někdo, kdo používá Webex, zavolá, uvidíte toto:

Pokud vám zavolá někdo, kdo webex nepoužívá , uvidíte toto:

Webex podporuje různé typy volání, které mohou ovlivnit oznámení, která obdržíte.

Během aktivního telefonního hovoru můžete podržet hovor, který máte, a odpovědět na příchozí hovor.

Mezi hovory můžete mezi hovory přepínáte mezi hovory pomocí funkce Podržet a obnovit. Viz možnosti Podržet a obnovit.

Webex podporuje různé typy volání, které mohou ovlivnit oznámení, která obdržíte.

Během aktivního telefonního hovoru můžete odpovědět na další příchozí hovor. Původní volání je automaticky pozastaveno.

Mezi hovory můžete mezi hovory přepínáte pomocí možnosti Podržet.