Webex podržava različite tipove poziva koji mogu da utiču na obaveštenja koja primate.

Dok ste na aktivnom telefonskom pozivu, možete da zadržite poziv na kojem ste i da odgovorite na dolazni poziv.

Ako dobijete telefonski poziv od nekoga ko koristi Webex, videćete ovo:

Ako dobijete telefonski poziv od nekoga ko ne koristi Webex, videćete ovo:

Webex podržava različite tipove poziva koji mogu da utiču na obaveštenja koja primate.

Dok ste na aktivnom telefonskom pozivu, možete da zadržite poziv na kojem ste i da odgovorite na dolazni poziv.

Možete da se vratite između poziva pomoću funkcije "Zadrži" i "Nastavi". Pogledajte opcije "Zadrži i nastavi".

Webex podržava različite tipove poziva koji mogu da utiču na obaveštenja koja primate.

Dok ste na aktivnom telefonskom pozivu, možete da odgovorite na drugi dolazni poziv. Originalni poziv se automatski nalazi na čekanju.

Možete da idete napred-nazad između poziva pomoću opcije "Zadrži".