Webex støtter ulike typer samtaler som kan påvirke varslene du mottar.

Når du er i en aktiv telefonsamtale, kan du holde samtalen du er på, og svare på det innkommende anropet.

Hvis du får en telefon fra noen som bruker Webex, ser du dette:

Hvis du får en telefon fra noen som ikke bruker Webex, ser du dette:

Webex støtter ulike typer samtaler som kan påvirke varslene du mottar.

Når du er i en aktiv telefonsamtale, kan du holde samtalen du er på, og svare på det innkommende anropet.

Du kan gå frem og tilbake mellom samtaler ved hjelp av Hold og Fortsett. Se alternativene Hold og fortsett .

Webex støtter ulike typer samtaler som kan påvirke varslene du mottar.

Når du er i en aktiv telefonsamtale, kan du svare på en annen innkommende samtale. Den opprinnelige samtalen blir automatisk satt på vent.

Du kan gå frem og tilbake mellom samtaler ved hjelp av Hold-alternativet.