1

Натиснете файла на място, докоснете , след което натиснете .

Можете също да отидете в менюто за активност в пространството, да докоснете Съдържание и да изберете файла, който искате да споделите, след което натиснете .

2

Изберете Webex от наличните опции. Натиснете Избор на място за търсене и изберете новото пространство. След това въведете съобщението си и докоснете Публикуване.


 

Ако не виждате Webex в списъка, докоснете още и го добавете къмопциите за споделяне.

Можете също да споделяте файлове с други приложения на устройството си, просто ги изберете от списъка с наличните опции.

1

Натиснете файла на място, след което докоснете и натиснете Споделяне.

Можете също да отидете в менюто за активност в пространството, да докоснете Съдържание изберете файла, който искате да споделите, след което натиснете и натиснете Споделяне .

2

Изберете Webex от наличните опции. Изберете интервал, след това въведете съобщението и докоснете .


 

Можете също да споделяте файлове с други приложения на устройството си, просто ги изберете от списъка с наличните опции.