1

Alanda dosyaya dokunun, dokunun ve ardından öğesine dokunun.

Ayrıca alanda etkinlik menüsüne gidebilir, İçerik'e dokunarak paylaşmak istediğiniz dosyayı seçin ve ardından öğesine dokunabilirsiniz.

2

Kullanılabilir seçeneklerden Webex'i seçin. Alan Seç'e dokunarak yeni alanı arayabilir ve seçebilirsiniz. Ardından mesajınızı girin ve Gönder öğesine dokunun.


 

Listede Webex'i görmüyorsanız daha fazla öğesine dokunun ve paylaşım seçeneklerine ekleyin.

Ayrıca, dosyaları cihazınız üzerinde diğer uygulamalarla paylaşabilir ve bunları kullanılabilir seçenekler listesinden seçmeniz de gerekir.

1

Alanda dosyaya dokunun, sonra da Paylaş seçeneğine dokunun.

Ayrıca alanda etkinlik menüsüne gidebilir, İçerik'e dokunarak paylaşmak istediğiniz dosyayı seçin ve ardından Dokunun ve Paylaş öğesine dokunun.

2

Kullanılabilir seçeneklerden Webex'i seçin. Bir alan seçin, mesajınızı girin ve öğesine dokunun.


 

Ayrıca, dosyaları cihazınız üzerinde diğer uygulamalarla paylaşabilir ve bunları kullanılabilir seçenekler listesinden seçmeniz de gerekir.