1

Naciśnij plik w przestrzeni, naciśnij , a następnie naciśnij .

Możesz również przejść do menu aktywności w przestrzeni, nacisnąć pozycję Zawartość i wybrać plik, który chcesz udostępnić, a następnie nacisnąć .

2

Wybierz Webex z dostępnych opcji. Naciśnij pozycję Wybierz miejsce, aby wyszukać i wybrać nową przestrzeń. Następnie wpisz wiadomość i naciśnij pozycję Opublikuj.


 

Jeśli na liście nie widzisz webexu, naciśnij więcej i dodaj go do opcjiudostępniania.

Możesz też udostępniać pliki innym aplikacjom na urządzeniu, po prostu wybierz je z listy dostępnych opcji.

1

Naciśnij plik w przestrzeni, a następnie naciśnij i naciśnij pozycję Udostępnij.

Możesz również przejść do menu aktywności w przestrzeni, naciśnij pozycję Zawartość wybierz plik, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij i naciśnij pozycję Udostępnij.

2

Wybierz Webex z dostępnych opcji. Wybierz spację, a następnie wprowadź wiadomość i naciśnij .


 

Możesz też udostępniać pliki innym aplikacjom na urządzeniu, po prostu wybierz je z listy dostępnych opcji.