Сменете ушните си подложки за слушалки cisco.

Преди да започнете

Уверете се, че имате правилните ушни подложки за модела на слушалките си. Ушните накладки от серия Cisco Headset 560 не са съвместими със серията Cisco Headset 520 и серията Cisco Headset 530.
1

Завъртете стария ушен говорител в обратна на часовниковата стрелка посока.

2

Извадете стария ушен говорител от говорителя.

3

Притиснете новия ушен говорител към говорителя.

4

Завъртете новия ушен говорител по посока на часовниковата стрелка.