Можете да използвате заглавката на приложението в Webex, за да се обадите на някой друг, който използва приложението.

На вашето настолно приложение щракнете върху Търсене, среща и обаждане, въведете името, имейл адреса или видео адреса, след което щракнете върху , за да осъществите аудиоразговор или да осъществите видеоразговор.


 

Ако сте настроили телефонна услуга като Unified CM, Webex calling или Calling, хоствана от доставчик на услуги, имате достъп до клавиатура за набиране и можете да осъществите обаждане от там. Просто кликнете и въведете името на лицето, имейл адреса или видео адрес (например за устройство в стая) в клавиатурата за набиране.

За по-добро разбиране на това как вашият телефон може да взаимодейства с Webex, вижте Направи Webex разговори от вашия бюро телефон.

Докоснете Търсене и въведете името, имейл адреса или видео адрес. След това докоснете, за да осъществите аудиоразговор или да осъществите видеоразговор.


 
Ако сте настроили телефонна услуга като Unified CM, Webex calling или Calling, хоствана от доставчик на услуги, имате достъп до клавиатура за набиране и можете да осъществите обаждане от там. Просто натиснете и въведете името на лицето, имейл адреса или видео адрес (например за устройство в стая) в клавиатурата за набиране.