Záhlaví aplikace ve Webexu můžete použít k volání někomu jinému, kdo aplikaci používá.

V desktopové aplikaci klikněte na Hledat, setkat se a volat , zadejte jméno, e-mailovou adresu nebo video adresu a kliknutím prohodíte zvukový hovor nebo videohovor.


 

Pokud jste nastaveni s telefonní službou, jako je Unified CM, Webex Calling nebo Calling hostovaná poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a odtud můžete volat. Stačí kliknout a zadat jméno, e-mailovou adresu nebo video adresu (například pro pokojové zařízení) na číselníku.

Lepší informace o tom, jak může stolní telefon pracovat s webexem, viz Volání webexem z vašeho stolního telefonu.

Klepněte na Hledat a zadejte jméno, e-mailovou adresu nebo video adresu. Klepnutím prohodíte zvukový hovor nebo videohovor.


 
Pokud jste nastaveni s telefonní službou, jako je Unified CM, Webex Calling nebo Calling hostovaná poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a odtud můžete volat. Stačí klepnout a zadat jméno, e-mailovou adresu nebo video adresu osoby (například pro pokojové zařízení) do číselníku.