Du kan bruke appoverskriften i Webex til å ringe noen andre som bruker appen.

Klikk Søk, møt og ring i skrivebordsappen, skriv innnavn, e-postadresse eller videoadresse, og klikk deretter for å foreta et lydanrop, eller for å foreta en videosamtale.


 

Hvis du er konfigurert med en telefontjeneste, for eksempel Unified CM, Webex Calling eller Calling som driftes av en tjenesteleverandør, har du også tilgang til et numerisk tastatur og kan ringe derfra. Bare klikk og skriv inn en persons navn, e-postadresse eller videoadresse (for eksempel for en romenhet) på det numeriske tastaturet.

Hvis du vil ha en bedre forståelse av hvordan bordtelefonen kan samhandle med Webex, se Foreta Webex-anrop fra bordtelefonen.

Trykk søk, og skriv inn navn, e-postadresse eller videoadresse. Trykk deretter for å foreta et lydanrop, eller for å foreta en videosamtale.


 
Hvis du er konfigurert med en telefontjeneste, for eksempel Unified CM, Webex Calling eller Calling som driftes av en tjenesteleverandør, har du også tilgang til et numerisk tastatur og kan ringe derfra. Bare trykk da og skriv inn en persons navn, e-postadresse eller videoadresse (for eksempel for en romenhet) på det numeriske tastaturet.