Za pomocą nagłówka aplikacji w webex można zadzwonić do innej osoby korzystającej z aplikacji.

W aplikacji klasycznej kliknij pozycję Wyszukaj, spotkaj się i zadzwoń, wpisz nazwę, adres e-mail lub adres wideo, a następnie kliknij, aby nawiązać połączenie audio lub nawiązać połączenie wideo.


 

Jeśli masz skonfigurowaną usługę telefoniczną, taką jak Unified CM, Webex Calling lub Calling hostowane przez usługodawcę, masz również dostęp do konsoli wybierania numerów i możesz stamtąd nawiązać połączenie. Wystarczy kliknąć i wprowadzić imię i nazwisko osoby, adres e-mail lub adres wideo (np. w przypadku urządzenia pokoju) w konsoli wybierania numerów.

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób telefon stacjonarny może wchodzić w interakcje z webex, zobacz Wykonywanie połączeń Webex z telefonustacjonarnego.

Naciśnij pozycję Wyszukaj i wprowadź imię i nazwisko, adres e-mail lub adres wideo. Następnie dotknij, aby nawiązać połączenie audio lub nawiązać połączenie wideo.


 
Jeśli masz skonfigurowaną usługę telefoniczną, taką jak Unified CM, Webex Calling lub Calling hostowane przez usługodawcę, masz również dostęp do konsoli wybierania numerów i możesz stamtąd nawiązać połączenie. Wystarczy nacisnąć, a następnie nacisnąć imię i nazwisko osoby, adres e-mail lub adres wideo (np. dla urządzenia pokoju) w konsoli wybierania numerów.