Поддържани кодеци

Можете да се обърнете към тези спецификации, за да получите информация за поддържаните кодеци, видеодефиниция и използване на честотната лента в Webex Expert on Demand

Оптимизираме качеството, като използваме кодека Opus за аудио и кодека OpenH264 за видео.

Поддържана дефиниция на видео

Изходящата разделителна способност на видеоклипа варира в зависимост от пропускателната способност на мрежата ви.

Честотна лента (kbps)

Изходяща разделителна способност на видео (пиксели)

> 768

1280 × 720

385 – 768

640 × 360

178 – 384

320 × 180

64 – 177

160 × 90

< 64

само аудио